PHP QRCODE GENERATOR PHCBOT

BoyTricks

Member
Ang paggawa ng QR Code Generator gamit ang PHP ay madali lamang. Narito ang isang sample code na maaari mong pagbasehan:

1. Una, i-install ang PHP QR Code Library. Maaari mong i-download ang latest version nito mula sa GitHub repository.

2. Gumawa ng isang HTML form na magpapakita ng text input field kung saan ilalagay ang data na kailangan mong i-convert sa QR code.<html>
<head>
<title>QR Code Generator using PHP</title>
</head>
<body>
<h1>QR Code Generator</h1>
<form action="generate_qr.php" method="post">
<label for="data">Enter data:</label>
<input type="text" name="data" id="data" placeholder="Enter text here">
<input type="submit" name="submit" value="Generate QR Code">
</form>
</body>
</html>

3. Gumawa ng PHP script na magbabasa ng input data mula sa form at mag-ge-generate ng QR code gamit ang PHP QR Code Library.require_once('phpqrcode/qrlib.php');

if(isset($_POST['submit'])) {
$data = $_POST['data'];
$filename = 'qrcode.png';
$errorCorrectionLevel = 'L';
$matrixPointSize = 6;

QRcode::png($data, $filename, $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize, 2);

echo '<img src="'.$filename.'">';
}
Ang code na ito ay magbabasa ng input data mula sa form at mag-ge-generate ng QR code image na naka-save sa isang file na "qrcode.png". Pagkatapos, ito ay ipapakita sa halaman gamit ang HTML image tag.

4. Ilagay ang mga files na ito sa iyong web server at tignan kung gumagana ang QR code generator.

Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang gumawa ng QR code generator gamit ang PHP. Gayunpaman, maaari kang magdagdag ng karagdagang kodigo upang mapabuti ang pag-andar at disenyo ng iyong QR code generator.


 
Top