Category

Appliances & Electronics

Clothing

Computers

Home & Lifestyle

Jobs

Mobiles & Tablets

Personals

Pets

Properties

Services

Sporting & Goods

Vehicles

  REPORT
COPY AD URL

Description

AKLAT NG MANGGAGAMOT

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI.

(IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER

2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT

3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN

4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION

6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT

7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL

8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA ESPIRITUAL ANG TAO AY IHIHIP ITO SA TUBIG NG TATLONG BESES AT IPATIKIM SA TAO.

9. ORACION SA MGA KASANGKAPANG PANG-IPIT

10. PAGPAPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU SA TAO AT NAKAPAGPAPALIWANAG NG ISIP

11. INIHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT UPANG UMALIS ANG MASASAMANG ESPIRITU SA KANYA

12. ISUSULAT SA PAPEL AT IPANGKUKUWINTAS O DADALHIN NG MAYSAKIT SA KATAWAN UPANG HANGGA’T MAAARI AY HINDI NA MAGBALIK ANG MGA ESPIRITUNG NAMIMINSALA

13. PAGBABASBAS NG PAPEL NA SINULATAN NG ORACION UPANG MAGKAROON NG BISA

14. PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU

15. CINCO VOCALES NA GINAGAMIT SA PANGGAGAMOT

16. PANGGAGAMUTAN NG MALAYUAN

17. PANGGAGAMOT SA MAYSAKIT

18. KONTRA SA MANGKUKULAM

19. KONTRA SA ASWANG

20. ANG 9 LLAVES NA MAGAGAMIT SA MABUBUTING BAGAY

21. GENERAL AUTOMATIC MEDICINE

22. MGA MAHIHIWAGANG SALITA NG KAPANGYARIHAN NA NAKAKAPANGGAMOT KUNG LOLOOBIN NG DIYOS

23. GAMOT SA MGA SAKIT NA HINDI PISIKAL O HINDI BUHAT SA SAKIT SA PANGLUPA, NA HINDI NAGAGAMOT NG MGA DUKTOR

24. MGA SAKIT ESPIRITUAL NA ANIMO AY MATERYAL NA SAKIT

25. MGA HALAMANG GAMOT

26. HALAMANG GAMOT NA NAGAGAMIT KONTRA KULAM, NAEESPIRITU, O NABABARANG

27. MGA KOMBINASYON NG MGA HALAMANG GAMOT NA MAAARING GAMITIN SA MGA SAKIT ESPIRITUAL

28. MGA BITAMINA

29. EHERSISYO

30. UKOL SA MGA PAGKAIN

…AT MARAMI PANG IBA.

Product Details

  • Condition New

Check out these ads