Category

Appliances & Electronics

Clothing

Computers

Home & Lifestyle

Jobs

Mobiles & Tablets

Personals

Pets

Properties

Services

Sporting & Goods

Vehicles

  REPORT
COPY AD URL

Description

CHABA MAHAVAHEE (ANG SECRETONG AKLAT NG GAYUMA)

ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA.

KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL.

(iilan lamang sa mga paksang nakapaloob sa aklat na ito)

1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO

2. ANG MGA ORACIONG ITO UKOL SA PAG-IBIG AT PAGMAMAHAL NA PANLUPA (PAG-IBIG NG LALAKE UPANG TANGGAPIN NG BABAE)

3. ANG MGA ORACIONG ITO AY MAAARING USALIN NG LALAKE SA MINAMAHAL NIYANG BABAE, AT ANG BABAE UPANG MAHALIN NG KANYANG MINAMAHAL NA LALAKI, SA KAPAHINTULUTAN NG DIYOS

4. UPANG MAGING MAPALAD SA PAG-IBIG

5. NAIS UPANG LUMAPIT ANG KANYANG KALOOBAN SA IYO

6. MGA SAGRADONG PANGALAN NI ng dios NA MAY KINALAMAN UKOL SA PAGPAPALUBAG-LOOB O SA PAGBABAGO NG DAMDAMIN NG KAPWA

7. MGA MAHIHIWAGANG SALITA PARA KAGAANAN NG LOOB NG TAONG KABILANG SA IBANG KASARIAN

(ANG LALAKE AY GAGAAAN ANG LOOB SA BABAE, AT ANG BABAE AY GAGAAN ANG LOOB SA LALAKE)

8. MGA ORACIONG MAGAGAMIT SA IBA’T-IBANG PAGKAKATAON

9. ORACION UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA O MGA MAGKASINTAHAN

10. UPANG KALUGDAN NG MARAMI AT KAGAANGAN NILA NG LOOB AT IKAW AY IGALANG

11. UPANG HINDI MAKAPANGUSAP ANG IBANG KAUSAP

12. SA HUSGADO KUNG MAY KASO

13. UPANG SUKUAN NG MGA KALABAN

14. PANAWAGAN UPANG MABALISA SIYA, HANAPIN KA, PARATINGIN SIYA O DI KAYA’Y KONTAKIN KA, O MAKIPAGKITA SA IYO

15. panawagan at pambalisa

16. pampaamo

17. pangkonsensiya

18. pampabalik sa umalis

19. UPANG ALALAHANIN AT HANAP-HANAPIN NG ISANG TAO AT HINDI KA MALIMOT

20. GAYUMA

21. PANGHALINA AT GAYUMA

22. GAYUMA NI HARING DAVID

23. GAYUMA UPANG MAPALAPIT SA IYO ANG IYONG MGA KAPWA

24. upang hindi ka matanggihan

25. MGA SAMU’T-SARING ORACION UKOL SA IBA’T-IBANG LARANGAN SA RELASYON

26. PANGSUPIL SA LAHAT NG TAONG NAGAGALIT

27. SA MAGKAHIWALAY NA MAG-ASAWA UPANG MAPANUMBALIK ANG PAGMAMAHALAN

28. UPANG HANAP-HANAPIN NG MGA COSTUMER

29. PARA MAGING MALAPIT ANG MGA KAIBIGAN

30. PANG-AWAT SA GULO

…at marami pang iba.

Product Details

  • Condition New

Check out these ads