Category

Appliances & Electronics

Clothing

Computers

Home & Lifestyle

Jobs

Mobiles & Tablets

Personals

Pets

Properties

Services

Sporting & Goods

Vehicles

  REPORT
COPY AD URL

Description

AKLAT NG ACTUM DEI

(IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PAGPOPONDO

2. PANALANGIN

3. SAGRADONG PANGALAN ITO INGATAN: SUSI AT PONDO ITO

4. PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER

(USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO)

5. PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL UPANG DUMANTAY SA AKIN

6. PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN

7. PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS, AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB

8. MGA SAGRADONG PANGALAN NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA:

9. BALABAL NG PROTEKSYON

10. ITO AY 7 ESPIRITU KAY IHVH MABISANG SANGGALANG SA KAPANGANIBAN

11. PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG MULA SA MASAMA

12. NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN

13. LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGID

14. ANG 49 PANIRA NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KADILIMAN

15. PANSUPIL NG MAGULONG KAISIPAN, PAMPAANDAR

16. PAMATAY NG TANIM NA GALIT

17. MGA ESPADA NG LIWANAG:PANIRA NG MGA LALANG MULA SA MASAMA AT PANGWASAK NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KASAMAAN

18. KALIGTASAN SA MGA KAAWAY NA TUMUTUGIS SA IYO AT GUMAGAWA NG MASAMA SA IYO

19. SA PAGHINGI NG KALAKASAN

20. MGA ESPIRITUAL NA ESPADA GINAGAMIT NA PANGLABAN SA MGA KAMPON NG KADILIMAN. BASAHIN ANG PANGALAN NG ESPADA AT HINGIN SA DIYOS NA IKAW AY TULUNGAN LABAN SA KAMPON NG KADILIMAN

21. NAKAKASIRA AT NAKAKATANGGAL NG SAPI NA MASAMANG ESPIRITU, PALIPAD-HANGIN, KULAM, AT MGA KATULAD NITO

22. PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU AT MGA MASASAMANG KARGA, PAMPASUKA NG MGA MASASAMANG KARGA

23. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA. MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

24. PODER BAGO MANGGAMOT AT BAGO LUMAKAD

25. PAGHILING NG KAPANGYARIHAN MULA SA DIYOS

26. MGA SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS, NAHIHILINGAN NG MGA MABUBUTING BAGAY

27. PANABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU

28. INGATAN: NAKAMAMATAY NG MGA MANGKUKULAM PAG TINAPAL SA SIKMURA NG KINUKULAM

29. PANGKUWINTAS SA NAEESPIRITU

30. MGA PANGALAN NA NAKAKAPAGPASUKO NG MGA DEMONYO

… AT MARAMI PANG IBA.

Product Details

  • Condition New

Check out these ads